Hvilken værdi skaber video?

Hér nogle eksempler, fra dem jeg har arbejdet sammen med, på hvordan de oplever værdi i arbejdet med video: